Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Officina
Kivitie 6a
00760 Helsinki
2836057-7

Rekisteristä vastaava henkilö:
Eeva Hyssy
email info@officina.fi
puh +58 45 611 3999

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste:
- henkilön suostumus (dokumentoitu, tietoinen, yksilöity)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja reskisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- nimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- organisaatio ja asema
- organisaation yhteystiedot
- asiointihistoriatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista, sopimuksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muualle. Tietoja voidaan rekisterinpitäjän toimesta siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin säilyttäminen:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevin henkilötietojen poistamista rekisteristä.